Människosyn idag?

Hur kan man förstå de här idéerna och handlingarna? Har de någon betydelse för oss idag? Finns det något att lära? 

Om det finns en utmaning här, så handlar den inte så mycket om att peka ut skurkar i det förflutna.

Det handlar mer om att vi ska få syn på vårt eget sätt att sortera människor och dra upp gränser, och fundera över vår egen och vetenskapens roll i formandet av vår människosyn.

Texterna i utställningen är skrivna av Karin Kvist Geverts, fil dr i historia, 2015. 


Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine (2010), ...om detta må ni berätta... En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945. Forum för levande historia, Stockholm.

Wendy Lower (2013), Hitler´s furies. German Women in the Nazi Killing Fields, Houghton Mifflin Harcourt: Boston.

www.ushmm.org