Från Aktion T4 till Förintelsen

Den nazistiska ideologin legitimerade ”barmhärtighetsmord” på människor med funktionsnedsättning. Aktion T4 var för nazisterna ett sätt att ”lösa” det som de utmålade som hotande biologiska, ekonomiska och sociala problem.

För nazisterna fanns även andra ”problem” som måste ”lösas”, och Aktion T4:s teknik och erfarenheter med gaskammare utvecklades och användes senare i de nazityska förintelselägren Belzec, Sobibor och Treblinka i Polen. I dessa läger, som upprättades som ett led i den ”slutliga lösningen av judefrågan”, arbetade ett hundratal personer som tidigare hade tjänstgjort i T4-aktionen. Enbart i dessa tre läger mördades mellan mars 1942 och oktober 1943 minst 1,5 miljoner människor.

Texterna i utställningen är skrivna av Karin Kvist Geverts, fil dr i historia, 2015. 


Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine (2010), ...om detta må ni berätta... En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945. Forum för levande historia, Stockholm.

Wendy Lower (2013), Hitler´s furies. German Women in the Nazi Killing Fields, Houghton Mifflin Harcourt: Boston.

www.ushmm.org