Den nazistiska människosynens konsekvenser

Förintelsen föregicks av statliga och från högsta ort sanktionerade och organiserade mord på människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Denna operation leddes av framträdande personer i Adolf Hitlers privata kansli i Berlin. Täcknamnet Aktion T4, som operationen kom att kallas, kommer från operationens adress Tiergartenstrasse 4.

Kinderaktion
I oktober 1939 inleddes den så kallade barn aktionen (Kinderaktion), ”dödshjälp” för barn. Barn som nazisterna bedömde som ”icke livsdugliga” skulle i hemlighet mördas på psykiatriska kliniker och institutioner. De vanligaste metoderna var överdosering av sömnmedel eller utsvältning.

T4-aktionen
Under hösten 1939 påbörjades också förberedelserna för Aktion T4. Den omfattade alla vuxna med någon form av funktionsnedsättning, psykiskt sjuka och även människor som led av ärftliga sjukdomar. Kliniker och institutioner över hela Tyskland ombads fylla i formulär med upplysningar om sina patienter, och skicka dem till Berlin. Formulären bedömdes av läkare, som avgjorde vilka patienter som skulle mördas. För det ändamålet byggde nazisterna gaskammare i anslutning till sex särskilda anstalter. Patienterna trodde att de skulle duschas men i stället gasades de ihjäl. Därefter kremerade personalen kropparna för att dölja alla spår.

Texterna i utställningen är skrivna av Karin Kvist Geverts, fil dr i historia, 2015. 


Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine (2010), ...om detta må ni berätta... En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945. Forum för levande historia, Stockholm.

Wendy Lower (2013), Hitler´s furies. German Women in the Nazi Killing Fields, Houghton Mifflin Harcourt: Boston.

www.ushmm.org