Nazismens rasistiska och exkluderande ideologi

Det går inte att skilja Nazitysklands historia från den nazistiska ideologin. När Tyskland förlorade första världskriget skapades en vilja till revansch hos delar av den tyska befolkningen.

Nazisterna argumenterade för att ”rasen” och den ”tyska folkgemenskapen” var viktigare än allt annat. Nazisterna menade att Tysklands räddning och återfödelse krävde att landet började använda rashygien.

Nazisterna gjorde ingen hemlighet av sin rasistiska människosyn. När Hitler kom till makten 1933 påbörjades omedelbart tillämpningen av denna ideologi som till slut ledde till Förintelsen.

Texterna i utställningen är skrivna av Karin Kvist Geverts, fil dr i historia, 2015. 


Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine (2010), ...om detta må ni berätta... En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945. Forum för levande historia, Stockholm.

Wendy Lower (2013), Hitler´s furies. German Women in the Nazi Killing Fields, Houghton Mifflin Harcourt: Boston.

www.ushmm.org