För samhällets bästa

Med stöd av forskare hävdade många politiker att det gick att skapa ”det goda samhället” genom att hindra människor som ansågs ha ”mindervärdiga arvsanlag” att fortplanta sig och få barn.

Lagstiftning antogs, som under 1900-talet möjliggjorde hundra tusentals tvångssteriliseringar i Europa och USA av framför allt kvinnor. I Nazityskland gick det när kriget hade börjat 1939 så långt att människor systematiskt mördades.

Under 1920-talet började en del vetenskapsmän i Tyskland också att propagera för rätten att döda människor som påstods utgöra en belastning för samhället. De menade att människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning levde ”livsovärdiga liv” och utgjorde en ”tung börda” för de ”friska” individerna, för staten och samhället. Dessa idéer fångades snabbt upp av nazisterna.

Texterna i utställningen är skrivna av Karin Kvist Geverts, fil dr i historia, 2015. 


Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine (2010), ...om detta må ni berätta... En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945. Forum för levande historia, Stockholm.

Wendy Lower (2013), Hitler´s furies. German Women in the Nazi Killing Fields, Houghton Mifflin Harcourt: Boston.

www.ushmm.org