Sofia och Fred Taikon

Antiziganism / Förintelsen / Kortfilm

Sofia Taikon kom till Sverige 1945 som ung överlevande av folkmordet på romer, under Förintelsen. Hon hade överlevt koncentrations- och förintelseläger i Nazityskland men förlora...

En utställning och workshop om barnkonventionen, anpassad för skolans årskurs 4-6. Med utställningen vill vi stärka barns kännedom om sina rättigheter, utifrån ett personligt och historiskt perspektiv. Projektet är ett samarbete med Barnombudsmannen, Rädda barnen och UNICEF. 

Läs mer om utställningen här.

11
oktober
2021
Digitalt

Panelsamtal: Hur ska vi förstå antisemitism i Sverige idag?

Välkommen till ett panelsamtal som syftar till att bidra till en samlad bild av hur man ska förstå antisemitismen i Sverige idag, utifrån forskningsunderlag och kunskapsläge, samt diskutera eventuella kunskapsluckor på området.

Hur arbetar offentlig sektor mot rasism? (teckenspråkstolkad)

Rasism / Föreläsning/Samtal

Svenska myndigheter och kommuner möter varje år miljontals invånare. Alla har rätt att få ett likvärdigt och bra bemötande – oavsett exempelvis var vi bor, vad vi tror eller vilk...

03
juni
2021
Digitalt

Frukostseminarium: Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium om den nya rapporten Antisemitism i Sverige. En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020.

Förekomsten av antisemitism i samhället är ett allvarligt problem. För att öka kunskaperna och bidra till en samlad bild av det aktuella läget har Forum för levande historia genomfört en attitydundersökning som visar hur antisemitiska föreställningar och attityder utvecklats sedan 2005.

Rapporten offentliggörs i början av juni.

12
maj
2021
Digitalt

Frukostseminarium: Antiziganism i historien och i dag

Hur kan kunskap om diskrimineringen mot romer i historien bidra till och vara en viktig utgångspunkt för arbetet med att förbättra situationen för romer i dag?

Ett digitalt panelsamtal om hur romers situation i dag hänger ihop med den diskriminering som romer under lång tid utsatts för i Sverige.

24
mars
2021
Digitalt

Samtalskväll: En svensk kibbutz i Förintelsens skugga

Sommaren 1939 anländer sextio judiska ungdomar från Tyskland till Hälsingegården utanför Falun där de ska lära sig jordbruk som ett steg mot sina drömmars mål, en kibbutz i det blivande Israel. Kriget bryter ut och de blir kvar i Sverige medan livet för familjer, släkt och vänner i Tyskland blir allt svårare.

10
februari
2021
Stockholm

Samtal på Folk och Kultur 2021: Demokrati pågår

Kan en utställning för barn bidra till att stärka demokratin? Och hur kan vi inkludera barns perspektiv i utvecklande av verksamhet - för att främja arbetet med demokrati?

Ta del av ett samtal om att producera en utställning och workshop tillsammans med målgruppen elever i åldrarna 9-12 år. Medverkande: Åsa Thunström, pedagog och projektledare för utställningen Demokrati pågår och Meriam Chatty, projektledare och fil.dr i statskunskap, i samtal med Bodil Sundén, Forum för levande historia.

Sidor