Nätverk för en stärkt demokrati

Forum för levande historia har i uppdrag att administrera och utveckla ett nätverk med myndigheter och organisationer som genomför demokratistärkande insatser. Det är en vidareutveckling av det nätverk som bildades 2021 på uppdrag av regeringen i syfte att samla aktörer inom den nationella satsningen Demokratin 100 år. Några gånger per år bjuder vi in till digitala nätverksträffar som ger olika perspektiv på demokratistärkande arbete. Träffarna är en blandning av kompetensutveckling, samordning och erfarenhetsutbyte.

Anmälan till nätverket

Du som arbetar med demokratifrågor på en myndighet eller organisation är välkommen att ingå i nätverket. Vänligen kontakta projektledare Liv Weisberg.
 

Nätverksträffar 2022

Klicka på datumen för att se program och anmälan.

1 februari kl. 13.00-15.00 
(Fördjupande nätverksträff med fokus på skola och utbildning) 

25 augusti kl. 9.00-11.45

13 oktober kl. 9.00-11.00 (Fördjupande nätverksträff med fokus på skola och utbildning) 

24 november kl. 9.00-11.00

Dokumentation

De som ingår i nätverket kan i efterhand ta del av talarpresentationer m.m. från nätverksträffarna. Dokumentationen samlas på en lösenordsskyddad sida. För att få tillgång till innehållet, kontakta demokrati@levandehistoria.se

Klicka här för att komma till dokumentationen