Länsstyrelsen i Stockholm

2022

Redovisningar

Slutredovisning av uppdrag att utveckla länsstyrelsernas arbete mot rasism på arbetsmarknaden (öppnas i nytt fönster)

2021

Redovisningar

Delrapport: Länsstyrelsernas arbete mot begränsande normer kring hudfärg och afrofobi (öppnas i nytt fönster)

Rapport: Vita privilegier och diskriminering (öppnas i nytt fönster)

2020

Uppdrag

Uppdrag att utveckla länsstyrelsens arbete mot rasism på arbetsmarknaden (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att öka kunskapen om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism (öppnas i nytt fönster)