Barnombudsmannen

 

2022

Uppdrag

Upppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om rasism riktat till barn och unga (öppnas i nytt fönster)

2021

Redovisningar

Rapport: Om barns och ungas utsatthet för rasism (öppnas i nytt fönster)

2020

Uppdrag

Uppdrag att ta fram kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism (öppnas i nytt fönster)