Vetenskapsrådet

2022

Redovisningar

Redovisning av verksamhet 2021 inom forskningsprogrammet om rasism (öppnas i nytt fönster)

2021

Redovisningar

Redovisning av verksamhet 2020 inom forskningsprogrammet om rasism (öppnas i nytt fönster)

2020

Uppdrag

Regleringsbrev för 2021 (öppnas i nytt fönster)

Redovisningar

Redovisning av beviljade bidrag 2019 inom forskningsprogrammet om rasism (öppnas i nytt fönster)

2019

Redovisningar

Redovisning av beviljade bidrag 2018 inom forskningsprogrammet om rasism (öppnas i nytt fönster)

2018

Redovisningar

Redovisning av beviljade bidrag 2017 inom forskningsprogrammet om rasism (öppnas i nytt fönster)

2017

Redovisningar

Rapport: Rasism på arbetsmarknaden: En inventering av forskningsläget (öppnas i nytt fönster)

2016

Uppdrag 

Uppdrag att utlysa medel för forskningsprogram (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att genomföra en kartläggning av forskning om rasism på arbetsmarknaden (öppnas i nytt fönster)