Statens medieråd

2021

Uppdrag

Uppdrag att ta fram metoder som kan motverka rasism på nätet bland barn och unga (öppnas i nytt fönster)

2020

Redovisningar

Delredovisning av regeringsuppdrag No Hate Speech Movement (öppnas i nytt fönster)

Slutredovisning av regeringsuppdrag No Hate Speech Movement (öppnas i nytt fönster

2019

Uppdrag

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens medieråd (öppnas i nytt fönster)

Redovisningar

Delredovisning av regeringsuppdrag No Hate Speech Movement (öppnas i nytt fönsterI

2018

Redovisningar

Delredovisning av regeringsuppdrag No Hate Speech Movement (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av uppdrag att kartlägga skyddet av barn och unga på internet avseende rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av uppdraget att kartlägga skyddet av barn och unga på internet avseende rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism (öppnas i nytt fönster)

2017

Uppdrag

Uppdrag om kampanjen No Hate Speech Movement (öppnas i nytt fönster)

Redovisningar

Slutredovisning av regeringsuppdrag No Hate Speech Movement (öppnas i nytt fönster)

Delredovisning av kartläggning: Skyddet av barn och unga på internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism (öppnas i nytt fönster)

2016

Uppdrag

Uppdrag att kartlägga skyddet av barn och unga på internet avseende rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism (öppnas i nytt fönster)