Polismyndigheten

2022

Redovisningar

Redovisning av uppdrag att öka kännedom och användning av informationsmaterial om hatbrott (öppnas i nytt fönster)

2020

Uppdrag

Uppdrag att vidta åtgarder rörande kompetensförsörjning och kompetensutveckling avseende bekämpning av it-relaterad brottslighet (öppnas i nytt fönster)

Redovisningar

Redovisning av uppdrag att vidta åtgärder rörande kompetensförsörjning och kompetensutveckling avseende bekämpning av it-relaterad brottslighet (öppnas i nytt fönster)

Slutrapport: Åtgärder mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin (öppnas i nytt fönster)

2019 

Uppdrag

Uppdrag att vidta åtgärder mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin (öppnas i nytt fönster)