Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

2017

Redovsningar

Slutbetänkande: Värna demokratin mot våldsbejakande extremism-Hinder och möjligheter (öppnas i nytt fönter)

Den nationella samordnarens uppdrag är avslutat och ansvaret för samordning av arbetet mot våldsbejakande extremism har övergått till Brottsförebyggande rådets Center mot våldsbejakande extremism.

2016

Uppdrag

Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (öppnas i nytt fönster) 

2015

Uppdrag

Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (öppnas i nytt fönster)

Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (öppnas i nytt fönster)

2014

Uppdrag

Kommittedirektiv: En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (öppnas i nytt fönster)