Forum för levande historia

2022

Redovisningar

Redovisning: Statens arbete mot rasism, homo-, bi och transfobi 2021 (öppnas i nytt fönster)

Slutredovisning av uppdrag att ta fram och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för offentligt anställda om likvärdigt bemötande oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (öppnas i nytt fönster)

2021

Uppdrag 

Uppdrag att öka kunskapen om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln (öppnas i nytt fönster)

Redovisningar

Rapport: Erfarenheter av rasism i kontakt med myndigheter och andra offentliga verksamheter - en kunskapsöversikt (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av uppdrag att genomföra en kartläggning av kunskap (öppnas i nytt fönster)

Redovisning: Statens arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi 2020 (öppnas i nytt fönster)

Delredovisning av uppdrag att ta fram och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för offentligt anställda om likvärdigt bemötande oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av uppdrag att genomföra utbildningsinsatser inom ramarna för Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Återrapportering av uppdrag att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser (öppnas i nytt fönster)

2020

Uppdrag

Regleringsbrev för 2021 - Åtgärder mot diskiminering och rasism m.m. (öppnas i nytt fönster)

Ändring av regleringsbrev för 2020 - Åtgärder mot diskriminering av rasism m.m. (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att genomföra en kartläggning av kunskap inom ramarna för planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser inom ramarna för den nationella planen rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser inom ramarna för den nationella planen rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser (öppnas i nytt fönster)

Redovisningar

Slutredovisning av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av uppdrag inom ramarna för Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

2019

Uppdrag

Regleringsbrev för 2020 - Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m (öppnas i nytt fönster).

Redovisningar

Delredovisning av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av arbete inom ramarna för Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

2018

Uppdrag 

Uppdrag att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser (öppnas i nytt fönster)

Redovisningar

Delredovisning av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av uppdrag att genomgöra utbildningsinsatser inom ramarna för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av arbete inom ramarna för regeringens Samlat grepp mot rasism och hatbrott. Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

2017

Redovisningar

Delredovisning av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

2016

Uppdrag

Uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott samt ändringar av uppdrag (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att utvidga och förlänga utbildningsinsatsen om rasism i historien och i dag (öppnas i nytt fönster)

2015

Uppdrag

Uppdrag att genomföra en utbildningsinsats om rasism och intolerans i historien och i dag (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Övriga kartläggningar och rapporter

Emerga har på uppdrag av Forum för levande historia gjort en kartläggning av undersökningar om rasism, homo-, bi- och transfobi 2020-2021. Kartläggningen är en del av Forum för levande historias redovisning 2021:

Kartläggning av undersökningar om rasism, homo-, bi- och transfobi 2020-2021. Emerga. (öppnas i nytt fönster)

Kontigo har på uppdrag av Forum för levande historia gjort en kunskapssammanställning av myndigheters arbete för kvalitetssäkring av bemötande utifrån ett antirasistiskt och hbtq-perspektiv. Kunskapssammanställningen ingår i Forum för levande historias delredovisning 2019. Kontigo ansvarar för innehållet i sammanställningen:

Likvärdigt bemötande i myndigheter. Fokus hbtq och antirasism. Kontigo, 2019 (öppnas i nytt fönster)

Mångkulturellt centrum har på uppdrag av Forum för levande historia gjort en kartläggning av återkommande undersökningar av rasism i Sverige. Kartläggningen ingår i Forum för levande historias delredovisning 2018. Mångkulturellt centrum ansvarar för innehållet i kartläggningen:

Kartläggning av återkommande undersökningar av rasism i Sverige. Mångkulturellt centrum. 2017 (öppnas i nytt fönster)

RFSL har på uppdrag av Forum för levande historia gjort en kartläggning av nationella undersökningar gällande homofobi, bifobi och transfobi. Kartläggningen ingår i Forum för levande historias delredovisning 2018. RFSL ansvarar för innehållet i kartläggningen:

Kartläggning av nationella undersökningar gällande homofobi, bifobi, och transfobi, samt identifiering av andra länders nationella mål och uppföljningssystem för hbtq-personers rättigheter. RFSL. 2017 (öppnas i nytt fönster)