DO

2022

Uppdrag

Uppdrag om diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder (öppnas i nytt fönster)

Redovisningar

Delredovisning: Diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning (öppnas i nytt fönster)

2021

Uppdrag

Uppdrag att öka kunskapen om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning (öppnas i nytt fönster)

2018

Redovisningar

Redovisning av uppdraget att utveckla och intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans genom att följa upp insatser inom området (öppnas i nytt fönster)

2017

Redovisningar

Delredovisning: Regeringsuppdrag angående att uveckla arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans (öppnas i nytt fönster)

Slutredovisning: Kunskapshöjande åtgärder mot afrofobi (öppnas i nytt fönster)

2015

Uppdrag

Uppdrag att vidta kunskapshöjande åtgärder om afrofobi (öppnas i nytt fönster)

2014

Uppdrag

Uppdrag att utveckla arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans (öppnas i nytt fönser)