Till innehåll

Samtal med forskaren Debórah Dwork

Välkommen till ett samtal med historikern Debórah Dwork om barns utsatthet under Förintelsen. Samtalet förs på engelska.

Datum: 

onsdag 24 januari -onsdag 24 januari

Tid: 

17:30 - 19:00

Plats: 

Stora Nygatan 10, 111 27 Stockholm

Samtalet sänds här den 24 januari kl. 17.30

Välkommen till ett samtal med historikern Debórah Dwork om barns utsatthet under Förintelsen. Samtalet förs på engelska.

Du som deltar på plats, Stora Nygatan 10 i Gamla stan i Stockholm, är välkommen att se vår utställning "Barn under Förintelsen" från kl. 17.00

Vid andra världskrigets slut 1945 stod det klart att 90 procent av alla judiska barn i Europa hade förintats. Ungefär 1,5 miljoner barn. Endast en handfull överlevde, de som i efterhand har kunnat berätta om sina upplevelser och erfarenheter.

På vilket sätt drabbades barnen efter nazisternas makttillträde 1933 och de påföljande antijudiska lagarna och restriktionerna? Skiljde sig övergreppen mot hur vuxna behandlades i Tredje riket och de tyskockuperade områdena?

Varför överlevde vissa barn, men inte andra? Var det enskilda barns mod och styrka som gjorde att de överlevde eller handlade det mer om tur och slumpartade omständigheter?

De barn som överlevde, fick ofta fortsätta sina liv utan tryggheten från sin familj, tidigare rötter och kultur. Hur påverkade de erfarenheter som barnen gjort under krigsåren, det senare livet som vuxen?

Samtalsledare: Johan Perwe, Forum för levande historia. Samtalet förs på engelska.

Om Debórah Dwork

Amerikanska historieprofessor Debórah Dwork är chef för ett centrum vid New Yorks cityuniversitet (CUNY) för studier av Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten. Hon är en ledande expert inom utbildningen om Förintelsens historia och folkmordsstudier.

I sin forskning har hon undersökt Förintelsens sociala och kulturella historia, särskilt hur barn drabbades under Förintelsen, med utgångspunkt från barnens egna upplevelser och erfarenheter. Utkom i bokform i början av 1990-talet.

Debórah Dworks kommande bok handlar om amerikanska kväkare, andra kristna och judar som reste till Europa för att hjälpa och rädda människor från den nazityska terrorn. Här behandlar hon de mera oförutsägbara faktorerna som tur, impuls, känslor, slumpen och val av tidpunkt, som möjliggjorde räddandet.

Så här kan du ta del av samtalet

Att ta del av samtalet är kostnadsfritt och öppet för alla.

För att delta digitalt behövs ingen anmälan.
Samtalet sänds på den här sidan och på vår Facebooksida.

För att delta fysiskt behöver du anmäla dig på den här sidan. Sista anmälningsdag är 23 februari.