Till innehåll

Föredrag om vittnesmålsarbete, Sollentuna bibliotek

Datum: 

lördag 27 januari -lördag 27 januari

Tid: 

13:00 - 14:00

Plats: 

Turebergs Torg 1, 191 47 Sollentuna

Målgrupp

Allmänheten

Sollentuna bibliotek uppmärksammar Förintelsens minnesdag tillsammans med Sollentuna Rödakorskrets.

Till vår minnesstund kommer Elias Seyoum från myndigheten Forum för levande historia, och berättar om sitt arbete med vittnesmål från Förintelses överlevande.

Vittnesmålsarbetet har varit, och är, en oerhört viktig del av myndighetens arbete för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Arbetet med vittnesmåls från Förintelsens överlevande har idag aktualiserats än mer.

Förutom insamlandet och bevarandet, har utvecklingen av den pedagogiska metoden för att levandegöra vittnesmålen, blivit allt viktigare. Vittnesmålen är en mycket värdefull källa och historisk dokumentation, som kan bearbetas och göras till ett levande dokument för kommande generationer.