Till innehåll

Norrköping: Fackeltåg för demokrati och människovärde

Datum: 

lördag 27 januari -lördag 27 januari

Tid: 

18:00 - 19:00

Plats: 

Tunnbindaregatan 35, 602 21 Norrköping

Fackeltåg för demokrati och människovärde

På Förintelsens minnesdag högtidlighåller vi minnet av Förintelsens offer.

Över 11 miljoner människor, varav 6 miljoner var judar, mördades av nazisterna under andra världskriget. Ett fruktansvärt brott mot mänskligheten.

Vi samlas 17.45 vid Norrköpings synagoga, i korsningen Tunnbindaregatan/Bråddgatan.

Fackeltåget avgår 18.00 till den judiska begravningsplatsen där landshövding
Carl-Fredrik Graf, tillsammans med borgmästare Anna Sotkasiira Wik och
kyrkoherde i Svenska kyrkan i Norrköping, Katarina Wändahl, håller tal.

Stunden avslutas med bönen för Förintelsens offer
”El Malei Rachamim”.