Insamling av minnen från Förintelsen

Kanske bär du på minnen av händelser och erfarenheter kopplade till Förintelsen och det nazityska förtrycket. Upplevelser och minnen som vi aldrig får glömma. Fragment som vart och ett är en viktig del i beskrivningen av en av historiens mörkaste tidsperioder. 

Forum för levande historia har under 2021 och 2022 samlat in vittnesmål, föremål, brev, dagböcker, fotografier och annat som har koppling till Förintelsen och Sverige.

Under hösten 2022 kommer materialet att införlivas i samlingarna vid det blivande Sveriges museum om Förintelsen som är en del av Statens historiska museer.

Därmed avslutas insamlingsarbetet vid Forum för levande historia. Men insamlingsarbetet fortsätter vid Sveriges museum om Förintelsen. 

Är du överlevande, släkting eller vän till överlevande eller bär på en berättelse om Förintelsen med svensk koppling som du vill dela med dig av? Kontakta då Sveriges museum om Förintelsen via e-post på info@museumforintelsen.se