Insamling av minnen från Förintelsen

Kanske bär du på minnen av händelser och erfarenheter kopplade till Förintelsen och det nazityska förtrycket. Upplevelser och minnen som vi aldrig får glömma. Fragment som vart och ett är en viktig del i beskrivningen av en av historiens mörkaste tidsperioder. 

Forum för levande historia har fått i uppdrag av regeringen att samla in minnen i form av vittnesmål, föremål, brev, dagböcker, fotografier och annat som har koppling till Förintelsen och Sverige. Under 2022 kommer materialet att införlivas i samlingarna vid det blivande Sveriges museum om Förintelsen. 

Är du överlevande, släkting eller vän till överlevande eller bär på en berättelse om Förintelsen med svensk koppling som du vill dela med dig av? Genom att göra det kan du hjälpa nu levande och kommande generationer att lära av historien. 

Observera att denna insamling inte omfattar föremål och dokument som redan lämnats till annan institution eller museum. En inventering av tidigare insamlat material kommer att genomföras i ett senare skede.