Insamling av minnen från Förintelsen

På uppdrag av regeringen har Forum för levande historia samlat in vittnesmål och föremål som har koppling till Förintelsen och Sverige. Hösten 2022 överlämnas materialet till Sveriges museum om Förintelsen.

Insamlingsuppdraget pågick under 2021 och 2022. Vi letade främst efter okända och unika vittnesmål, brev, dagböcker, personliga berättelser, fotografier eller föremål och artefakter. Material som rör personer eller grupper med erfarenhet av propaganda, förtryck, terror eller förföljelse under nazisttiden 1933–1945. Upplevelser och minnen som vi aldrig får glömma. Fragment som vart och ett är en viktig del i beskrivningen av en av historiens mörkaste tidsperioder. 

Se hela filmen om insamlingsuppdraget (29 min) här

Hör en intervju om insamlingen i SR Kulturnytt P1 den 19 oktober 2022 (2 min)

Insamlingsarbetet fortsätter

I och med överlämnandet är insamlingsarbetet vid Forum för levande historia avslutat men insamlingsarbetet fortsätter. Är du överlevande, släkting eller vän till överlevande eller bär på en berättelse om Förintelsen med svensk koppling som du vill dela med dig av? Kontakta då Sveriges museum om Förintelsen via e-post på info@museumforintelsen.se

På Sveriges museum om Förintelsen ska materialet införlivas i samlingarna och göras tillgängligt för forskning.

Läs mer om Sveriges museum om Förintelsen