UPPDRAG: DEMOKRATI

 

Workshoppar för klassrummet som utvecklar elevernas kunskap och reflektion om samhällsfrågor. Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden.

Workshopparna passar demokratiundervisningen i åk 9 till åk 3 på gymnasiet.

Webbmaterial