Tid för tolerans

Under hösten 2013 genomförde vi en ny attitydundersökning. Urvalet motsvarar ungefär 10 500 svenska skolelever i årskurs 9 på högstadiet och årskurs 1-3 på gymnasiet. Totalt svarade 72 procent av eleverna på undersökningen.

I rapporten Tid för tolerans presenterar vi de huvudsakliga resultaten från vår senaste studie. Syftet med undersökningen är att undersöka intoleransens utbredning och förekomst bland svenska skolelever. Målet är även att belysa trender över tid. Därutöver har vi studerat en rad andra områden som är kopplade till hur svenska skolungdomar ser på varandra och samhället i stort. Exempel på områden vi tar upp är bland annat oro och förhoppningar inför framtiden och utsatthet för intolerans.

Rapporten är skriven av Jacob Severin och publicerades i oktober 2014. 

Beställ

Varan finns inte i lager.

Ladda ner

Ladda ner Tid för tolerans - rapport (2 MB)
Ladda ner Tid för tolerans - sammanfattning (68 KB)
Ladda ner Tid för tolerans - lättläst (66 KB)
Ladda ner Tid för tolerans - teknisk rapport och enkät (693 KB)
Ladda ner Time for Tolerance - summary (68 KB)

Relaterat material