Minoritet i historien

""

Rapporten "Minoritet i historien” undersöker den svenska allmänhetens kunskaper om de nationella minoriteternas historia och dess inställning till historisk rättvisa. I rapporten analyseras också eventuella samband och tas hänsyn till olika påverkansfaktorer som till exempel kön, utbildningsnivå, ålder, historieintresse och boendeort.

Rapporten är baserad på resultatet från webbintervjuer med 3101 personer genomförda av Kantar Sifo våren 2020. Rapportförfattare är Oscar Österberg, historiker och forskningssamordnare vid Forum för levande historia.

Ladda ner

Ladda ner Minoritet i historien (3 MB)