Miniutställning: Leve demokratin!

Leve demokratin! är en utskrivbar miniutställning som du kan ladda ner och sätta upp på till exempel ditt bibliotek eller på din skola.

Demokratin har fallerat många gånger. I dessa misslyckanden finns lärdomar. För att fatta kloka beslut i dag måste vi ha kunskap om vad som har hänt i historien. Bara då kan vi undvika att upprepa samma misstag. Utställningen Leve demokratin! berättar om de olika skeenden som till slut ledde till att Hitler kom till makten, om hur den folkvalda regeringen tappar kontrollen, hur lagar ändras och hur diktaturen sakta får fäste.

Situationen i dag är annorlunda än den var i Tyskland under mellankrigstiden. Trots detta finns det likheter i samhällsutvecklingen. Vad finns det för lärdomar i det som hände då när vi ser på hur vi kan stärka vår demokrati i dag?

Gör så här för att ladda ner utställningen:

1. Ladda ner PDF:en i A3 längre ned här på sidan
2. Skriv ut den på din skrivare
3. Sätt upp och visa på exempelvis din skola eller i ditt bibliotek

Ladda ner

Ladda ner miniutstallning-leve-demokratin.pdf.pdf (18 MB)

Relaterat material