Med folkmord i fokus

Förintelsen av judarna under andra världskriget har blivit en viktig historisk orienteringskarta för många i dagens Europa. Författaren till skriften, historieprofessor Klas-Göran Karlsson skriver om händelser, dimensioner och verkningsprocesser med anknytning till Förintelsen, baserat på forskning från det sexåriga projektet "Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen" vid Lunds universitet.

På samma sätt som enskildas livsavgörande händelser (som t ex en anhörigs bortgång eller ekonomiska förluster) sätter spår i den individuella historien, är forskare överens om att det finns ett samspel mellan individuellt och kollektivt historiemedvetande. Förintelsen är en händelse som sedan några decennier tillbaka fått en viktig plats i vårt historiemedvetande och i vårt intellektuella, emotionella, kulturella, politiska och vetenskapliga liv.

Beställ

Varan finns inte i lager.

Ladda ner

Ladda ner Med folkmord i fokus (1 MB)

Relaterat material