Looking at the onlookers and bystanders

In this anthology, scholars from different countries and different academic disciplines – such as history, social science, social psychology, pedagogy and philosophy – discuss the concept of the ”bystander” in historical and present-day contexts. The anthology is the outcome of a interdisciplinary research conference in Uppsala in October 2008. This conference was a part of the project ”Spelar roll” (”Does it matter”) and was organised in cooperation between the Living History Forum and the departments of History and Education at Uppsala University.

Forskningsantologin "Looking at the onlookers and bystanders" är en tvärvetenskapelig faktaskrift som anknyter till vår temasatsning om åskådarrollen Spelar roll.

Internationella forskare från olika akademiska discipliner belyser förklaringsmodeller, normförändringsprocesser och hur lärare på ett pedagogiskt sätt ska kunna närma sig åskådarrollen, berätta och utbilda om passivitetens konsekvenser.

"Looking at the onlookers and bystanders" ges endast ut på engelska.

Beställ

Pris: Materialet är kostnadsfritt, porto tillkommer

Ladda ner

Ladda ner Looking at the onlookers and bystanders (8 MB)

Webbmaterial

Relaterat material