Levande rättigheter - igår, idag, imorgon

"Levande rättigheter" är ett skolmaterial om mänskliga rättigheter som tar sin utgångspunkt i historiska händelser. Med "Levande rättigheter" vill vi ge unga människor historiska perspektiv, baskunskaper och ökad förståelse för hur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har förändrat människors möjlighet att kräva respekt för sina rättigheter. Tanken är också att väcka tankar om vad som återstår att göra för att uppfylla de mänskliga rättigheterna för alla, överallt.

Levande rättigheter har producerats av Forum för levande historia i samverkan med Fonden för mänskliga rättigheter och Röda Korset. Materialet är främst tänkt för elever i skolår 8–9 och gymnasiet.

I skolmaterialet ingår fem case, tre faktablad och en handledning. "11 saker alla bör veta om mänskliga rättigheter" går även att ladda ner som pdf nedan.

Ladda ner

Ladda ner 11 saker alla bör veta om mänskliga rättigheter (2 MB)
Ladda ner Handledning (2 MB)
Ladda ner Case # 1 På flykt (158 KB)
Ladda ner Case # 2 Rättvisa (145 KB)
Ladda ner Case # 3 Slaveri (148 KB)
Ladda ner Case # 4 Folkmord (148 KB)
Ladda ner Case # 5 Bostad (150 KB)
Ladda ner FN´s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (95 KB)

Webbmaterial

Relaterat material