Lärarenkät om Förintelsen

En undersökning om lärarens erfarenhet av och uppfattningar kring undervisning om Förintelsen. Data för denna rapport samlades in 2007 genom en postenkät till lärare i grundskolans årskurs 4-9 och på gymnasiet. Statistiska centralbyrån (SCB) utförde datainsamlingen på uppdrag av Forum för levande historia.

Rapporten gavs ut 2008 och är författad av Anders Lange på uppdrag av Forum för levande historia. 

Beställ

Pris: 80 kr, inkl porto

Ladda ner

Ladda ner Undersökning om lärarens erfarenhet av och uppfattningar kring undervisning om Förintelsen (5 MB)
Ladda ner Förtydligande om kunskapsfrågorna (17 KB)
Ladda ner Frågor och svar (27 KB)

Relaterat material