Hågkomstresor till Norge - i spåren av den norska Förintelsen

Omslag Hågkomstresor till Norge

Myndigheten Forum för levande historia och det svensk-norska samarbetscentret Voksenåsen i Oslo vill med detta kompendium inspirera lärare och elever att studera vad som utspelades i det ockuperade Norge under andra världskriget. Motstånd är en central del av denna historia.

Men hit hör också människors anpassning till ockupanterna för att överleva vardagen under nationalsocialistisk diktatur, liksom olika former av medlöperi. Ett avgörande skeende är deportationen av de norska judarna till Förintelseläger i det ockuperade Polen år 1942.

Kompendiet är sammanställt av Anna Florén, programchef, Voksenåsen 2019.

Ladda ner

Ladda ner Hågkomstresor till Norge - i spåren av den norska Förintelsen (2 MB)

Relaterat material