Från demokrati till diktatur – steg för steg

En tidslinje över hur Hitler och nazisterna genomförde ett stegvis men obevekligt avskaffande av demokratin. Händelserna i Tyskland 1933 visar tydligt varför demokratin ständigt måste förklaras och försvaras. Förslag på workshopar att ladda ner och arbeta med i klassrummet i samband med Förintelsens minnesdag:

Demokratins villkor: Workshop: Demokrati 3
Åskådaren spelar roll: Workshop: Tolerans 2

Ladda ner

Ladda ner Från demokrati till diktatur - steg för steg (696 KB)

Relaterat material