Allt som kan mätas är inte vetenskap

År 1922 utmärkte sig Sverige genom att som första land i världen inrätta ett statligt institut för rasbiologi, Rasbiologiska institutet. En skrift om de politiska och idéhistoriska perspektiv som låg till grund för rasbiologins ställning och konsekvenser i Sverige under 1800- och 1900- talen.

Ur Nordisk familjebok; "smålänningen är till sin natur vaken och intelligent, flitig och strävsam, rask och hurtig, men likväl foglig till lynnet, händig och slug..."

Av: Lennart Lundmark, 2007

Ladda ner

Ladda ner Allt som kan mätas är inte vetenskap (4 MB)

Webbmaterial

Relaterat material