Allt som kan mätas är inte vetenskap

År 1922 inrättade Sverige ett statligt institut för rasbiologi, Rasbiologiska institutet. En skrift om de politiska och idéhistoriska perspektiv som låg till grund för rasbiologins ställning och konsekvenser i Sverige under 1800- och 1900- talen.

Ur Nordisk familjebok; "smålänningen är till sin natur vaken och intelligent, flitig och strävsam, rask och hurtig, men likväl foglig till lynnet, händig och slug..."

Av: Lennart Lundmark, 2007

Ladda ner

Ladda ner Allt som kan mätas är inte vetenskap (4 MB)

Webbmaterial

Relaterat material