Alla människor! – om rättigheter och lika värde


Klassrumsmaterial på temat mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Materialet består av film, radioteater, diskussionsfrågor samt ett interaktivt verktyg där eleverna kan skapa kollage.

Passar för åk 4–6.

Webbmaterial