11 saker alla bör veta om mänskliga rättigheter

Bilden visar en flicka med flytväst på en strand.

En utskrivbar pdf om mänskliga rättigheter gjord av Forum för levande historia i samverkan med Fonden för mänskliga rättigheter och Röda korset.

Efter kriget 1945 bildades Förenta Nationerna och år 1948 presenterades FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Men idén om att människan har vissa grundläggande rättigheter är urgammal.

I det här dokumentet hittar du 11 saker om mänskliga rättigheter.

Ladda ner

Ladda ner 11 saker alla bör veta om mänskliga rättigheter (2 MB)

Relaterat material