Lektionsupplägg för 2022 års pristagare, Anabela Lemos

Det här lektionsupplägget fokuserar på årets pristagare Anabela Lemos från Moçambique. Anabela Lemos är klimataktivist och leder miljögruppen Justiça Ambiental - en organisation som aktivt protesterar mot utländska bolags utvinning av naturgas och andra naturtillgångar i Mocambique.

Upplägget kräver att eleverna har tillgång till dator/surfplatta/mobil.

Instruktioner

Gå in på den här sidan och läs texten på sidan samt intervjun med pristagaren. Titta även på den korta filmen.:

Svara på/diskutera följande frågor

  1. Anabela Lemos blev tidigt engagerad i miljöfrågor och människorättsfrågor. Vad var det som gjorde att hon ville börja arbeta för miljön och fattigas rättigheter i Moçambique?
  2. Anabelas organisation, Justiça Ambiental, arbetar för att försvara både miljön och människor. Hur kan arbetet se ut?
  3. En stor del av Anabelas arbete sker på landsbygden och i fiskebyar. På vilket sätt drabbas människor som bor där av stora miljöprojekt?
  4. Vilka projekt arbetar Anabelas organisation med just nu?
  5. Vad är det som driver Anabela i hennes arbete och vilka utmaningar ser hon?
  6. Vad tycker Anabela Lemos att Per Angerpriset har för betydelse för henne och hennes arbete? 

Diskutera

Som klimataktivist i Moçambique spelar Anabela Lemos ett högt spel. Hon och hennes medarbetare har utsatts för inbrott, hot, misshandel och andra övergrepp. Många klimataktivister lever under ständiga hot, och några blir till och med dödade. Varför är det så tror du?   

Fördjupningsuppgifter

Undersök situationen i Moçambique genom att söka på nätet

  1. Hur är den politiska situationen i landet?
  2. Vilka konflikter finns och vad beror de på?
  3. Hur ser situationen ut kring mänskliga rättigheter i landet?
  4. Ta reda på mer om vad Anabela Lemos´ rörelse gör.

Länktips

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner

Human Rights Watch

Regeringen

We Effect