Använd inte biologiska förklaringar

”Det finns ju biologiska skillnader” - Använd inte biologiska förklaringar som hinder för jämlikhet

Hur kommer det sig att vi är olika? Vad är biologiskt och vad är socialt? Visst är vi både olika och väldigt lika varandra. Visst finns det biologiska skillnader mellan olika människor, men dessa skillnader kan inte rättfärdiga ett ojämlikt bemötande. Samhället har lagstiftat, det finns internationella överenskommelser och vedertagna grundläggande fri- och rättigheter. Att hänvisa till vad som är biologiskt och inte är ofta en förevändning till att bevara ojämlikheter eller rättfärdiga olika behandling. Det kan lätt leda till direkta kränkningar.


Tips! Istället kan det vara bra att bekräfta att det finns olikheter och likheter, att vissa av dem kan vara sociala eller biologiska, men att det viktiga inte är vad skillnaderna och likheterna beror på utan att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.