Tema: tolerans/intolerans


Det här temat handlar bland annat om hur vi förhåller oss till "de andra", de som inte tillhör vår grupp. 

Temat ingår i materialet Vittnesmål med klassrumsövningar och består av tre lektionsupplägg uppdelade i övningar med korta klipp ur vittnesmål från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.
 

Övningarna hittar du i menyn till höger.