Tema: normer


Det här temat handlar om hur normer skapas och upprätthålls men också om modet att bryta mot dem.

Temat ingår i materialet Vittnesmål med klassrumsövningar och består av fyra lektionsupplägg uppdelade i övningar med korta klipp ur vittnesmål från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. 
 

Övningarna hittar du i menyn till höger.