Tema: demokrati/diktatur


Det här temat handlar om individens skyldigheter och ansvar i ett demokratiskt samhälle.

Temat ingår i materialet Vittnesmål med klassrumsövningar och består av tre lektionsupplägg uppdelade i övningar med korta klipp ur vittnesmål från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. 


Övningarna hittar du i menyn till höger.