Om Erna Gutman

Erna, tre av hennes syskon och hennes mamma lever stora delar av andra världskriget i ett skyddsrum. De lyckas trots allt överleva. Hennes äldsta bror klarar sig inte, han stupar som soldat i tyska armén 23 år gammal. Erna får gå i skola men behandlas inte likvärdigt med de andra eleverna. Ett exempel är att hon, vars föräldrar är Jehovas vittnen, och en annan elev, vars morfar är kommunist, blir kuggade på examensprov på grund av att deras familjer inte är nazister.

Erna Gutman föds 1933 i Wielstadt, i Tyskland. Familjen, mor, far och fem barn, tillhör Jehovas vittnen. Nazisterna tolererar inte Jehovas vittnen och Ernas familj får ofta besök av Gestapo. De kommer, ofta nattetid, och söker igenom deras hem och tar bland annat deras biblar. Osäkerheten i hemmet gör att hennes gamla farmor ofta får ta hand om Erna och hennes syskon.

Ernas föräldrar vägrar låta sina barn vara medlemmar i Hitler-Jugend vilket stör den lokala nazistledaren. Han ogillar folk som inte böjer sig för Hitler. Ernas pappa får ofta inställa sig hos domstolen för att försvara varför han inte vill göra Hitlerhälsningen. (Heil Hitler betyder ”Hitler är vår frälsare” vilket går emot Jehovas vittnens tro där bara Gud är frälsare.) Ernas äldre syskon blir ofta trakasserade i skolan på grund av detta.

I december 1937 förs Ernas far bort av Gestapo. Han sitter i fängelse under ett par månader men förs sedan till koncentrationslägret Schsenhausen, där han avrättas i februari 1940.

Erna kommer till Sverige först 1960 tillsammans med sin man. Här i Sverige upplever de bägge kränkningar på grund av sitt tyska ursprung. De får höra att de är nazistsvin och Ernas man får ett hakkors målat på sitt arbetsförkläde.

Källa: Intervju med Erna Gutman, 31/10 2002. Ur Forum för levande historias minnesarkiv ”De glömmer det aldrig”.


Ernas berättelser finns med i Vittnesmål med klassrumsövningar.

Läs också: