Om Chen Shizong

Innan Chen hinner fylla ett år dör hans far. Endast två år senare mördas hans mamma av ockupanter, då hon försöker skydda två kinesiska patrioter. Chen växer därför upp med sin mormor som också hon dör tidigt i hans liv. När han är 14 år gammal är han helt ensam.

Chen Shizong föds i Shanghai i Kina 1937. När han 14 år senare inte har någonstans att ta vägen, ger det kinesiska kommunistpartiet honom ett stipendium så att han kan fortsätta sina studier och klara sig ekonomiskt. Han är duktig i skolan. Partiet väljer därför att fortsätta finansiera hans utbildning. Han går vidare till att studera teknik vid universitetet i Moskva och blir där också ordförande för den kinesiska studentkåren. Han jobbar hårt för att stärka den kinesisk-sovjetiska relationen.

Under massvälten 1956-61 återvänder Chen som nyutexaminerad till Kina. Han placeras i provinsen Gansu och får jobba som lärare vid den tekniska högskolan. Hans studenter har svårt att orka med undervisningen på grund av undernäring. Chen anser att det är hans plikt att rapportera detta till Mao. Han anser också att Kinas dåliga relation till Sovjetunionen är beklaglig. Han skriver därför ett brev till Mao och Chrusjtjov där han påtalar problemet samt vikten av att de båda länderna ska närma sig varandra. Men då han inte får något svar väljer han att skriva en essä i ämnet som publiceras i en tidning. För sina åsikter döms Chen som kontrarevolutionär till åtta år i arbetsläger. Samtidigt föder hans fru en dotter. Efter två år tar hon ut skilsmässa.

Efter de åtta åren släpps Chen. Men han har ingen familj och inget jobb och blir därför placerad i ett straffarbetsläger i sex års tid. När han till slut blir fri lyckas han få ett arbete på en fabrik och avancerar sedan till läraryrket igen.

Långt senare, under 80-talet, rapporterar Chen till partiet att en av hans medfångar under tiden i straffarbetslägret blivit oskyldigt anklagad för flyktförsök och skjutits till döds. Han lyckas få myndigheterna att ställa soldaterna inför rätta och de bedöms skyldiga. Kort efter tvingas Chen fly till Sverige då de dömda soldaterna satt igång en förtalskampanj mot Chen.

Källa: Intervju med Chen Shizong.


Chens berättelser finns med i Vittnesmål med klassrumsövningar

Läs också: