Ordlista: Vad är folkmord?

Akademiker = person som är universitetsutbildad

Antisemitism = fördomar och hat mot judar.

Bojkott = att vägra köpa något av ett företag eller ett land,
eller vägra sälja något till ett företag eller ett land. 

Civila = personer som inte är militärer.

Davidsstjärna = stjärna med sex uddar som är symbol för judendomen.

Demokrati = ordet betyder folkstyre, alltså att folket bestämmer.

Etnisk grupp = människor som kommer från samma folkgrupp eller från samma område och som delar kultur, språk och traditioner.

Förhindra = stoppa, hindra

Förintelse = utplåning, utrotning, när något blir förstört så att inget finns kvar.

Förneka = säga att det inte är sant.

Förövare = den som gör ett brott.

Girig = någon som vill ha mycket av något, till exempel pengar.

Intellektuell = en utbildad person som kan och gärna vill tänka och diskutera olika frågor om 
till exempel världen och människor. 

Kolonisatör = person som är med och tar makten över ett område för att göra området till koloni. 

Konkurs = när ett företag inte kan betala sina räkningar och företaget måste sluta med sitt arbete.   

Konspirationsteori = förklaring som inte är sann om hur världen ser ut. Ett exempel är konspirationsteorin att en liten grupp i hemlighet försöker styra och kontrollera världen. 

Konvention = internationell överenskommelse.

Levnadsvillkor = hur en person lever,eller hur ekonomi, bostäder och arbete är för ett folk eller ett land.

Machete = lång kniv med ett brett blad. 

Medborgerliga rättigheter = rättigheter som alla medborgare ska ha, till exempel rätt till frihet, yttrandefrihet och lika rösträtt.

Missionär = person som arbetar med att sprida information om sin religion.

Nationell grupp = folk som bor i ett land eller kommer från samma land.

Opålitlig = som inte går att lita på.

Rasbiologi = läran om att det finns olika ”raser” av människor och att ”raserna” har olika egenskaper. Forskarna i rasbiologi försökte vetenskapligt bevisa att vissa ”raser” var sämre än andra.

Rasideologi = idé om att det finns olika ”raser” av människor
och att ”raserna” är olika mycket värda.

Rasmässigt bestämd grupp = personer som anses vara samma ”ras”. 

Regim = styre, ledningen för ett land.

Väpnad konflikt = krig

Världsherravälde = när ett land eller en makt bestämmer över hela världen.

Åtgärder = något som till exempel myndigheter gör för att ändra något som inte fungerar bra.