Före besöket

Här hittar du material att arbeta med inför att din klass besöker utställningen Auschwitz, Not long ago. Not far away.

Syfte

Syftet med förarbetsmaterialet att eleverna ska få kunskaper och förståelse för vad antisemitism är och vad som föregick folkmorden under Förintelsen. Detta för att sätta in utställningen i ett större sammanhang.

Förarbetsmaterialet innehåller även arbetsuppgifter som förbereder eleverna på vad de ska göra under utställningsbesöket.


Bakgrund till Förintelsen

Vad är antisemitism?

Antisemitism är ett samlande begrepp för hat och fientlighet mot judar, med månghundraåriga rötter i Europa. Redan när kristendomen grundades i Romarriket skapades en motvilja mot judar och mot judendomen som religion. Judar anklagades för att ha mördat Jesus och den kristna kyrkan utmålade judendomen som en motsats till allt vad kristendomen stod för.

Under medeltiden fortsatte judar att attackeras av kristna kyrkan. Förintelsen, folkmordet på över sex miljoner judar under andra världskriget, är det mest extrema uttrycket för antisemitism. Nazisterna såg judarna som ett hot mot den ”ariska rasens” överlevnad. I dag har antalet attacker mot judiska institutioner ökat i Europa, och antijudiska slagord har använts vid demonstrationer.

Gå igenom med klassen vad antisemitism är.

Filmer om antisemitism

Filmerna nedan berättar allmänt om antisemitism, om judarnas historia och om Hitlers antisemitism. Speltiden varierar mellan 1-4 minuter.

 

Tyskland och mellankrigstiden

Före andra världskriget

I slutet av 1920-talet blev ekonomin dålig för stora delar av världens länder då aktiebörsen i New York kraschade. Det var hög arbetslöshet, människor förlorade sina hem och det var stor osäkerhet inför framtiden. Tyskland drabbades hårt av börskraschen liksom övriga Europa. 

Löften om en bättre framtid för det tyska folket

Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP), nazisterna, och dess ledare Adolf Hitler lockade väljare med löften om en bättre framtid för det tyska folket. Nazistpartiet fick fler anhängare, men lyckades inte få makten genom demokratiska val. Efter en politiskt orolig period efter valet år 1932 utnämnde den tyske presidenten Hindenburg Hitler till Tysklands rikskansler, regeringschef, i januari 1933. Som regeringschef såg han till att han fick all makt och de andra politiska partierna förbjöds.

Innan nazisterna tog makten var inte antisemitismen starkare i Tyskland än i andra länder. För att vinna sympatier och få makt krävs ofta en syndabock. För nazisterna var judarna det stora hotet, och problemet som stod i vägen för att skapa ett nytt tusenårigt rike.

Nazisterna kommer till makten

Hitler avskaffade demokratin

I augusti 1934 utropade sig Hitler till Tysklands ledare och diktator, ”Führer”. Det var viktigt för nazisterna att avskaffa demokratin.  Socialdemokratiska och kommunistiska ledare och medlemmar skickades till koncentrationsläger som var ett slags fängelseläger. 

Nazisterna använde hot och våld och tog bort yttrandefriheten

Många i Tyskland fick det bättre på olika sätt och det fanns ett folkligt stöd för nazisterna. De som inte tyckte som nazisterna utsattes för våld och hot. De som hade andra åsikter än nazisterna vågade oftast inte säga något och tidningarna fick inte skriva sådant som nazisterna inte höll med om.


 Diskussionsfrågor

  • Varför trodde vissa att olika människor tillhörde olika ”raser”? Finns det de som fortfarande tror det?
  • Vad är antisemitism och vad bygger det på?
  • På vilka sätt är fördomar ihopkopplade med antisemitism? 
  • Varför tror du att inte fler judar lämnade, flydde, Tyskland?
  • Vad hade krävts för att Förintelsen inte skulle ske?
  • Vilka andra grupper mördades under Förintelsen? Varför mördades de?

Förberedelser innan besöket i utställningen

Det är viktigt att förbereda eleverna på vad de ska göra i utställningen. Det finns två förslag till arbetsuppgifter i utställningen.

Uppgifterna består av arbetsblad att skriva ut så att eleverna kan använda arbetsbladen på plats i utställningen.

Välj ett upplägg som du tycker passar dina elever. Ett sätt att förbereda sig är att de innan besöket får gå igenom arbetsbladet i de par eller grupp de ska arbeta i under utställningsbesöket.

Arbete med audioguiden - ett lite mindre krävande upplägg

Ladda ner arbetsbladet här (pdf)

Fördjupat upplägg - ger lite mer fördjupade kunskaper

Ladda ner arbetsbladet här (pdf)


Material på fler språk

Teckentolkade filmer om Förintelsen
Syntolkade filmer om Förintelsen

Faktatexter om Förintelsen och andra världskriget på flera språk


Fakta om Auschwitz

Vill ni förbereda er inför besöket genom att läsa om Auschwitz finns det fakta på utställningens webbplats.


Se en kort film med bilder från utställningen