Material för efterarbete

Fördjupat upplägg

Här ges förslag på hur du kan jobba vidare med de elever som besökt utställningen Auschwitz, Not long ago. Not far away och som har arbetat med det fördjupade upplägget. 

Diskutera i par eller grupp

I utställningen arbetade eleverna i par eller grupper. Låt först alla grupper spara över bilder med mera och sortera materialet de har samlat in. Sammanför därefter två par eller grupper med varandra. Be dem använda arbetsbladet som diskussionsunderlag kring följande frågor:

 1. Vad är er tolkning av namnet på utställningen?
   
 2. Be grupperna berätta för varandra vad de har samlat in, fråga för fråga.
  Finns det likheter – vilka?
  Finns det olikheter? Vad är det som skiljer sig åt? Varför?
  Vad samlade ni in som överraskade, påverkade er extra mycket? Varför?
   
 3. De allra flesta som utförde omänskligt onda handlingar var helt vanliga människor med familj och vänner. De var inte maskiner som var programmerade att utföra dessa dåd. Hur kunde människor ändå övertygas att göra de onda handlingar mot andra människor som de gjorde?

Samtal med hela klassen

För ett gemensamt samtal med hela klassen om vad grupperna samtalat om med hjälp av arbetsbladet. Diskutera sedan gemensamt eller i grupper:

 1. Be grupperna göra en kort redovisning för hela klassen.
   
 2. Ofta sägs det att vi måste lära oss av det som hänt i historien. Kan vi lära oss något av historien som till exempel Förintelsen?
  Idag ser vi fortfarande hur antisemitism, antiziganism, homofobi och andra hat och hot mot grupper förekommer i samhället. Har vi verkligen lärt oss något? Vad?
   
 3. Vad kan vi göra för att minska antisemitism, antiziganism, homofobi och andra hat och hot mot grupper i samhället? Och vilka har ansvaret? (individen, stat, kommun, region, organisationer, annat).
  Gör en gemensam lista.

Fördjupningsuppgift - gör en utställning

Uppgiften går ut på att eleverna i sina grupper skapar en utställning av det som de har samlat in från utställningen.

 • Grupperna kan välja fritt hur de vill presentera sin utställning. Digitalt? Som en affischutställning? Eller på något annat sätt.
   
 • Efter att de har skapat sina utställningar kan ni ordna en vernissage där klassen går runt till de olika utställningarna.
   
 • Samtala gemensamt om vilka skillnader och likheter ni ser i de olika utställningarna.
   
 • Utställningarna kan med fördel sättas upp och presenteras för fler på skolan.

Övning: Vad kan vi göra?

Vad kan vi göra för att minska antisemitism, antiziganism, homofobi och andra hat och hot mot grupper i samhället? Vems ansvar är det?

 1. Gör en lista med det ni kommer på som går att göra för att minska antisemitism, antiziganism, homofobi och andra hat och hot mot grupper i samhället.
   
 2. Gå sedan igenom listan och ange vem eller vilka ni tycker har ansvar för varje sak ni har skrivit ner. Dela upp på följande sätt:  
  Individen:
  Stat, kommun och region:
  Organisationer:
  Andra (vilka?):

  Ni kan ange flera som ni tycker har ansvaret vid varje sak ni skrivit ner.