Material för efterarbete

Efterarbete utifrån audioguiden

Här finns förslag på hur du kan lägga upp arbetet för de elever som besökt utställningen Auschwitz, Not long ago. Not far away. och använt audioguiden. 

Diskutera två och två

I utställningen arbetade eleverna i par. Sammanför två par med varandra så de bildar grupper om fyra deltagare. Be dem använda arbetsbladet som diskussionsunderlag om följande:.

 1. Vad hade ni för tankar om Förintelsen och Auschwitz innan ni gick in i utställningen? Berätta och resonera med varandra hur ni tänker.
   
 2. Vid stopp 3 fick ni se ett hjul av järn och en damsko och ni skulle fundera hur dessa föremål hänger ihop. Berätta för varandra vad ni kom fram till.
  Ni skulle även fundera på vilken betydelse vanliga medborgare hade för Förintelsen. Berätta för varandra vad ni kom fram till.
   
 3. Stopp, 5, 6, 7, 8 berättade om judiskt liv innan Förintelsen. Berätta för varandra vad ni fick för uppfattning om judiskt liv.
   
 4. Vid stopp 10 fick ni se en karta över Madagaskar.  Där berättades om två exempel på antisemitism, 1885 och 1940.
  Berätta för varandra hur ni resonerade kring att exemplen är antisemitism.
   
 5. Vid Stopp 25, kommendantens skrivbord, fick ni svara på frågan om hur ni tror det var möjligt att leva ett "vanligt" liv efter arbetsdagens slut?
  Berätta och resonera med varandra hur ni tänker.
   
 6. De allra flesta som utförde omänskligt onda handlingar var helt vanliga människor med familj och vänner. De var inte maskiner som var programmerade att utföra dessa dåd. Hur kunde människor ändå övertygas att göra de onda handlingar mot andra människor som de gjorde?
   
 7. Vid Stopp 34, den slutgiltiga lösningen, fick ni titta på en lista med antalet judar som uppskattades bo i olika länder. Ni fick en fråga om Sverige.
  Berätta och resonera med varandra hur ni tänker.
   
 8. Har tankarna om Förintelsen och Auschwitz förändrats efter besöket? Hur?
  Berätta och resonera med varandra hur ni tänker?

Diskutera i grupp

För ett gemensamt samtal med hela klassen om vad grupperna samtalat om med hjälp av arbetsbladet. Diskutera sedan gemensamt eller i grupper:

 1. Ofta sägs det att vi måste lära oss av det som hänt i historien. Kan vi lära oss något av historien som till exempel Förintelsen? Idag ser vi fortfarande hur antisemitism, antiziganism, homofobi och andra hat och hot mot grupper förekommer i samhället. Har vi verkligen lärt oss något? Vad?
   
 2. Vad kan vi göra för att minska antisemitism, antiziganism, homofobi och andra hat och hot mot grupper i samhället? Och vilka har ansvaret? (individen, stat, kommun, region, organisationer, annat).
 3. Vad kan vi göra för att minska antisemitism, antiziganism, homofobi och andra hat och hot mot grupper i samhället? Vems ansvar är det?

Fråga tre finns även som en mera utvecklad övning där eleverna kan jobba i par eller grupper:

Övning: Vad kan vi göra?

Vad kan vi göra för att minska antisemitism, antiziganism, homofobi och andra hat och hot mot grupper i samhället? Vems ansvar är det?

 1. Gör en lista med det ni kommer på som går att göra för att minska antisemitism, antiziganism, homofobi och andra hat och hot mot grupper i samhället.
   
 2. Gå sedan igenom listan och ange vem eller vilka ni tycker har ansvar för varje sak ni har skrivit ner. Dela upp på följande sätt:  

  Individen:
  Stat, kommun och region:
  Organisationer:
  Andra (vilka?):

  Ni kan ange flera som ni tycker har ansvaret vid varje sak ni skrivit ner.