Efter besöket

Här hittar du material att arbeta vidare med efter att din klass har besökt utställningen Auschwitz, Not long ago. Not far away. Uppgifterna hjälper eleverna att reflektera över vad de upplevt i utställningen, att få kunskap om Förintelsen och antisemitism samt att koppla utställningen till aktuella frågor som handlar om demokrati och alla människors lika värde.

Materialet är utformat för att passa de två olika pedagogiska upplägg som finns.

För elever som arbetat med audioguiden

Till materialet

För elever som följt det fördjupade upplägget

Till materialet