Material till utställningen "Auschwitz. Not long ago. Not far away."

Det här utbildningsmaterialet är till för skolor som ska besöka utställningen Auschwitz. Not long ago. Not far away. som visas i Malmö mellan 26 maj och 30 september 2022.

Information om utställningen, biljetter och öppettider hittar du här.


För första gången finns nu en vandringsutställning som visar mer än 700 originalföremål från Auschwitz. Föremålen vittnar om ett av mänsklighetens mörkaste kapitel. Utställningen är en samproduktion med Musealia och Auschwitz-Birkenau State Museum.

Händelserna före- och under Förintelsen väcker frågor som är relevanta i alla tider. Kunskap om de steg som ledde fram till folkmord kan hjälpa oss att förstå varför demokrati är viktigt för att värna de mänskliga rättigheterna. I det pedagogiska materialet nedan får både pedagoger och elever stöd i att reflektera över vad ni har upplevt i utställningen samt att koppla det till frågor idag.

Välj när och hur ni vill arbeta

Materialet innehåller delar eleverna kan arbeta med före, under och efter besöket i utställningen.

Välj mellan två olika krävande pedagogiska upplägg för de delar som kan göras under och efter besöket i utställningen.

  • Ett lite mindre krävande upplägg där elverna arbetar utifrån utställningens audioguide
  • Ett lite mer fördjupande upplägg där eleverna självständigt samlar in information från utställningen

Lärarhandledning

Här hittar du en handledning för dig som lärare.

Lärarhandledning

Före besöket

Här hittar du material som höjer förförståelsen innan ert besök i utställningen. Materialet tar upp vad antisemitism är och vad som föregick Förintelsen.

Före besöket

Under besöket

Här hittar du material som dina elever kan arbeta med under ert besök i utställningen. Finns både på svenska och danska.

Under besöket

Efter besöket

Här hittar du material som dina elever kan arbeta med efter att ni besökt utställningen.

Efter besöket

Praktiskt inför besök i utställningen

Här hittar du information om tillgänglighet, hur audioguiden fungerar, vad som får tas med till utställningslokalen och andra förhållningsregler.

Praktiskt inför besök i utställningen