UPPDRAG: DEMOKRATI

10 workshoppar för klassrummet som utvecklar elevernas kunskap och reflektion om samhällsfrågor. Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden.

Workshoppar passar demokratiundervisningen i åk 9 till åk 3 på gymnasiet.

 

Lektionsupplägg

10 workshoppar för klassrummet om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter utifrån historiska händelser och levnadsöden.

Lektionsupplägg

Fakta och fördjupning

Demokrati är ingen självklarhet. Men en grundförutsättning för att kunna stärka mänskliga rättigheter och tolerans.

Fakta och fördjupning