TEMA: TOLERANS

Om frågor som rör tolerans och intolerans då och nu. Temat fokuserar på åskådarrollen och rasism, med kopplingar till normer och värderingar. Exemplen hämtas från bland annat svenskbygderna i USA på 1920-talet, Förintelsen och 2000-talets Sverige.

Temat lyfter frågor om grupptryck, normer, ansvar och värderingar. Elevaktiva övningar varvas med fotografier, ljud- och filmklipp som speglar levnadsöden och händelser från 1920-talets USA till idag.

Workshopparna är fristående men går att kombinera.