TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Temat lyfter fram de mänskliga rättigheternas historia och betydelse i vår samtid. Elevaktiva övningar varvas med fotografier, ljud- och filmklipp som speglar levnadsöden och händelser från olika tidsperioder.

Workshopparna är fristående men går också att kombinera.