Sverige och Förintelsen

Tankarna om Sveriges roll under tiden för andra världskriget är många. Två vanliga bilder är att Sverige hjälpte Nazityskland och därmed stod på deras sida, men också att Sverige hjälpte judar, bland annat genom Röda Korset och de vita bussarna.

Vad var det för agerande som indirekt kan ha underlättat för Nazityskland att genomföra förföljelser av judar? Vad var det för handlingar som motarbetade det? Vilken bild har vi av Sveriges agerande i relation till Förintelsen? Historien har alltid flera perspektiv och många olika berättelser.

Beroende på vilka källor man tittar på får man olika bilder av historien. Om flera sidor lyfts fram desto mer komplicerat blir det att tolka historien. Vi måste också vara medvetna om att vi tolkar historien utifrån våra ögon, vår samtid, våra normer och att vi till stora delar har facit om vad som hände. Genom två klassrumsmaterial får eleverna utforska detta på olika sätt.


Syftet med undervisningsmaterialet är att ge eleverna fördjupade kunskaper om Sveriges relation till Förintelsen.


Genom att arbeta med de digitala materialen vill vi ge eleverna följande kunskap:

  • att få fördjupade kunskaper om Sveriges relation till Förintelsen.
  • att få insikt i olika tolkningar kring Sveriges agerande kring Förintelsen.
  • att få möjlighet att ha ett nyanserat samtal kring Sveriges relation till Förintelsen.
  • att få insikt i vår historiekultur gällande Sverige och Förintelsen.
  • att få utveckla sitt historiemedvetande.
  • att få öva historiebruk.

 


Till dig som endast vill se den digitala tidslinjen över Sverige och Förintelsen:

Till materialen

Elevmaterial, bakgrundsfakta och förslag på lektionsupplägg för att arbeta med Sverige och Förintelsen. För grundskolan åk 7–9 och gymnasiet.

Till materialen