Att arbeta med historiebruk

Historia kan användas på olika sätt och för olika syften. Det är det vi kallar historiebruk. Vi kan berätta om historia på olika sätt genom till exempel böcker, filmer eller konstverk. När vi tar till oss de olika sätten att berätta om något historiskt måste vi få syn på hur historia används och varför.

En återkommande fråga att reflektera över är vilken bild vi har av historien. Vilken bild har vi av Sveriges agerande i relation till Förintelsen?

I utställningen Sverige och Förintelsen finns tre konstverk av konstnären Maria Miesenberger. Ett av dessa är konstverket "Human ostrich". 


Förslag på lektionsupplägg

Steg 1: om historiebruk och introduktion till konstverket

Visa först filmen om historiebruk 
Visa sedan fotot på konstverket ”Human Ostrich”

Diskutera därefter följande frågor gemensamt i klassen:
 
a) När ni tittar på skulpturen, vilken färg, form och material ser du?
b) Vad gör skulpturen?
c) Väcker skulpturen någon känsla hos dig?
d) Vad tror du att skulpturen symboliserar?
e) Vad tror du detta konstverk har med Sverige och Förintelsen att göra?

Steg 2: om konstnären

Dela in klassen i grupper om 4-5 stycken i varje grupp
Låt varje grupp läsa texten om Maria Miesenberger och konstverket 
I slutet av texten finns fyra frågor som eleverna ska besvara